Uległość

INTERWENCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 2015

Nowe Miasto Lubawskie ul. Kopernika

Lampa uliczna służy zapewnieniu bezpieczeństwa, oświetla drogę oraz gwarantuje, że w pobliżu znajduje się cywilizacja i schronienie. Gest nakrycia lampy czarną tkaniną wnosi w przestrzeń grę niepewności i przypadku. Odbiera jej podstawową funkcję, czyniąc z elementu miejskiej infrastruktury migotliwą zjawę. Podkreśla peryferyjność, stanowiąc funeralny znak końca miejskich zabudowań. Zabieg ten w sposób symboliczny pozwala wlać się naturalnej ciemności w miasto. Ingerencja miała miejsce na obrzeżach Nowego Miasta Lubawskiego, gdzie zwarta zabudowa małego miasta gwałtownie przechodzi w dziki teren wzgórz i łąk nad rzeką Drwęcą. Peryferia i obszary nieopanowane przez człowieka to ciemnie plamy na mapie rozumiane jako przeciwieństwo nadmiernie rozświetlonych centrów miast. Ta opozycja rozdziela to co ujarzmione i niestwarzające zagrożenia od groźnej, nieznanej i nieobliczalnej ciemności.