Okno

INSTALACJA SITE SPECIFIC, 2014

Galeria nad Wisłą, Toruń

Projekt wpisany był w przestrzeń ekspozycyjną Galerii nad Wisłą w Toruniu. Działanie polegało na zabudowaniu znajdującego się w galerii okna, a następnie zasugerowaniu jego obecności poprzez zainstalowanie karniszu z zasłonami. Gest ten podkreśla kontekst mieszkalny, na którym powstała galeria, zacierając granice pomiędzy prywatnym a publicznym. Mimo oswajającej i udomowiającej funkcji firanek czy zasłon, praca ta niepokoi. Instalacja pozornie daje nam poczucie bezpieczeństwa by po chwili je odebrać – oknem, którego w rzeczywistości nie ma.