Dynasty
INSTALACJA SITE SPECIFIC, 2015
Praca realizowana w ramach Festiwalu „Wizje”, Toruń

Praca stanowi ironiczną wypowiedzi na temat festiwalowej formuły, coraz silnie dominującej w oficjalnej polityce kulturalnej, a której celem jest przyciągnięcie jak największej ilość odbiorców. Gigantyczna rolka nie do końca rozwiniętego dywanu jest zapowiedzią przeżyć skrojoną właśnie na taka skale. Jest rodzajem żartu i jednocześnie pozostaje mistyfikacją. Czerwony dywan to również metafora czegoś zwodniczego („show” jako mistyfikacja)